Nieuws

Planaanvragen KLIP betalend

Foto wegenwerken

Twee belangrijke mijlpalen in 2016: planaanvragen worden digitaal beantwoord vanaf 1 januari en de betalende versie van KLIP gaat online op 12 januari.

Bijgewerkte versie Vlaams Wegenregister klaar

zicht op hellende kasseiweg in heuvelachtig landschap

Het AGIV stelt een bijgewerkte versie van het Vlaams Wegenregister ter beschikking. Dit middenschalig bestand werd op vraag van de stuurgroep GDI-Vlaanderen, in samenwerking met andere overheidspartners ontwikkeld en kan uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron.

Rapport over kosten-batenanalyse project basisregistraties gepubliceerd

foto van iemand die een rapport bekijkt

Het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal wil de Vlaamse overheid transformeren tot een informatiegedreven overheid. Om die doelstelling te realiseren wordt gewerkt rond strategische bouwstenen zoals de Vlaamse Basisregisters. In deze registers worden basisgegevens gemeenschappelijk bijgehouden in één databank. Op die manier hoeven overheidsinstanties niet langer afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar dezelfde of gelijkaard...


Meer nieuws tonen