Online aanvraag school- en studietoelagen vernieuwd

schoolkinderen

Sinds 1 augustus staat de vernieuwde digitale aanvraag voor school- en studietoelagen online. De nieuwe aanvraagprocedure past in het VRD-project VIASAT (Vooraf Ingevulde Aanvraag als Stap naar Automatische Toekenning).

Ook het papieren aanvraagformulier is sterk vereenvoudigd en ingekort, van 7 naar 2 pagina’s. Maar vooral de online aanvraag verloopt nu veel gemakkelijker, door een grondige update van de online aanvraagmodule. 


• Vanaf Vlaanderen.be kun je meteen doorklikken naar het digitale loket. 

• Het digitale loket heeft dezelfde consistente look and feel als Vlaanderen.be. Dat komt doordat het is opgebouwd met dezelfde componenten van onze UX-componentenbib. Diezelfde componenten zullen in de nabije toekomst ook nog gebruikt worden in enkele andere projecten, waaronder eTHAB, NARIC en Wegwijs Organisatie. 

• Heel wat gegevens worden via het gegevensuitwisselingsplatform Magda opgehaald en vooraf ingevuld. De burger hoeft alleen aan te vullen waar dat nodig is. 

• In het loket is een hulpwidget zichtbaar die mensen bij elke stap begeleidt met korte, duidelijke antwoorden op veelgestelde vragen. In de hulpwidget worden de opties mail, chat en ‘bel me op’ als extra hulplijnen aangeboden, waarmee de aanvrager begeleid kan worden door de voorlichters van 1700.