Nieuwe versies Groenkaart en Digitale boswijzer Vlaanderen 2013

news item image

“ Groenkaart Vlaanderen 2013” en “Digitale boswijzer Vlaanderen 2013” is nu beschikbaar.

De Groenkaart is een raster segmentatieclassificatie van de zomervlucht orthofoto’s uit 2012 in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en geeft het groen in Vlaanderen weer in functie van het groenbeleid in Vlaanderen.

De Boswijzer is op basis van diverse parameters van bovenstaande Groenkaart. Met de Boswijzer kan de toestand van de bossen snel geëvalueerd worden én het bosbeleid ondersteund worden. Het belangrijkste van de Boswijzer is dat het een objectief instrument is. De boswijzer kan niet als een juridisch document beschouwd worden, om al dan niet de toepassing van het Bosdecreet te verantwoorden.

Beide datasets vormen een actualisatie van de Groenkaart Vlaanderen 2010 en Digitale Boswijzer Vlaanderen 2010.

U kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart (http://www.geopunt.be/kaart), Thema’s > Natuur en Milieu > Bos.
De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst WMS Agentschap Natuur en Bos (http://geo.agiv.be/ogc/wms/product/ANB?). Meer informatie is te vinden op de website.

Deze productdatasets worden via de AGIV-downloadtoepassing (http://download.agiv.be) ter beschikking gesteld van deelnemers aan GDI-Vlaanderen, voor het uitvoeren van taken van algemeen belang.

Andere overheidsorganisaties kunnen voor het uitvoeren van taken van algemeen belang beide datasets enkel bekomen via GIRAF (http://giraf.agiv.be). Deze datasets behoren in de GIRAF-toepassing ook tot de datasetgroep ‘Overheidsbestanden’. Organisaties die de datasets wensen te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, kunnen ook via GIRAF toegang krijgen.

Zowel in GIRAF, als in de downloadtoepassing vindt u de productdatasets onder de categorieën ‘beelden, basiskaarten, grondgebruik’ en ‘milieu’. Beide producten bestaan uit rastergegevens en zijn beschikbaar in GeoTIFF.

Voor alle klantencategorieën is de data gratis.

Het “Agentschap voor Natuur en Bos” is de eigenaar van deze datasets.