GRB beschikbaar voor elke Vlaamse gemeente

Sinds 9 november 2013 is het Grootschalig Referentiebestand (GRB) beschikbaar voor elke Vlaamse gemeente. Na een aanmaakfase van 13 jaar is het GRB nu gebiedsdekkend voor Vlaanderen.

HetĀ GRB is een databank met grootschalige gegevens zoals gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en kunstwerken. Het werd voor elke Vlaamse gemeente op uniforme wijze aangemaakt door middel van landmeetkundige opmetingen en kartering op luchtbeelden.

Startschot in 2000
De aanmaak van het GRB ging van start in 2000. De gemeente Geetbets beschikte op 18 mei 2005 als eerste gemeente in Vlaanderen over een GRB. In de jaren daarna volgden de beschikbare GRB-producten elkaar steeds sneller op. Op 9 november 2013 werden de laatste gegevens opgeladen en beschikbaar gesteld. Daarmee is het gebiedsdekkend GRB een feit.

Cijfers
Het GRB bevat onder meer 4,3 miljoen gebouwen, 4,7 miljoen percelen, 64.000 km wegen, 1 miljoen putdeksels, 1,3 miljoen palen, 40.000 km boordstenen, 20.000 km baangrachten en 11.000 bushokjes.

Samenwerking
Vele mensen werkten mee aan de realisatie van het GRB, zowel binnen als buiten het AGIV. Zonder deze samenwerking was de kartering van de vele miljoenen GRB-objecten onmogelijk geweest.

De uitdaging stopt echter niet bij de realisatie van een gebiedsdekkend GRB. Sinds 2006 worden de beschikbare GRB-producten ook regelmatig geactualiseerd. Door de komst van het GRB-meldingssysteem in 2008 kunnen ook externe partners hun steentje bijdragen aan de actualisatie van het GRB.

Meer info?
U vindt hier meer informatie over het GRB of bij het AGIV-contactpunt (contactpunt@agiv.be of 09 261 72 00).